Mostrar 1 resultados

Descrição arquivística
Nationaal Verbond van Katholieke Doven Doof Verleden
Previsualizar a impressão

1936 - 1962

Verslagen, uitnodigingen, statuten, brieven, jaarverslagen, dagordes, aanwezigheidslijsten, bestuurlijsten van NAVEKADOS voor de jaren 1936 tot 1962

Doof Verleden